Finansieringsmöjligheter för alla.

Ymner samlar och tillgängliggör finansiering så att alla kan vara med och öka innovationstakten.

Vi som startat Ymner vill tillgängliggöra och förenkla finansieringen av innovation, forskning, idéer och initiativ. Både för dig som söker finansiering och för dig som finansierar. Målsättningen kommer ur vårt arbete med aktörer som befinner sig både inom och utanför stödsystem, från marginaliserade entreprenörer till marknadsledande storbolag. Oavsett var du befinner dig, och vilka förutsättningar du har, börjar ofta resan med frågor om finansiering. Därför har vi utvecklat Ymner.

Ymner samlar och tillgängliggör finansieringsmöjligheter för allt från tidiga tankar till industriell forskning på ett och samma ställe. Vi vill förenkla för alla. För entreprenörer, forskare, innovatörer och idémakare. För privat och offentlig sektor, för drivna individer och för alla slags bolag och organisationer. Ymner är till för alla.

Det Ymner du ser idag är bara grunden till det vi kommer utveckla över tid tillsammans med våra användare - finansiärer och finansieringssökande. Vi kommer löpande lägga till nya tjänster som stödjer dig, oberoende varifrån du börjar din resa, till att nå finansieringsmöjligheter. Det vinner vi alla på.

Grundarna

Amanias Abraha

LinkedIn

Hermes Holm

LinkedIn

Patricia Alfageme 

LinkedIn

Oscar P. Ridell

LinkedIn

Vi vill att alla ska kunna påverka Ymners utveckling. Därför vill vi gärna höra dina tankar om hur vi kan samarbeta, utvecklas eller ändra på någonting. Välkommen att sträcka ut en hand på hello@ymner.com