Få idéer att växa

Vi förenklar innovations- och forskningsfinansiering. För entreprenörer, forskare och idéskapare. För offentliga finansiärer, investerare, stiftelser och fonder. Ymner är för alla.

För sökanden åskådliggör vi tillgängliga finansieringsmöjligheter för allt från tidiga idéer till industriell forskning och innovation. För finansiärer samlar vi data som kartlägger stödsystemet och möjliggör datadrivna finansieringsbeslut.

Vår vision med Ymner är att möjliggöra för alla att bidra till banbrytande innovation och forskning.

Team

Oscar P. Ridell, Ph.D.

Jag har sett hur otillgängligt och komplext stödsystemet för innovation och forskning kan vara. Jag har också sett den enorma outnyttjade potential det har. Därför startade jag Ymner. Med Ymner vill jag sänka barriärer för sökanden att nå passande finansiering och kartlägga finansieringslandskapet för att finansiärer ska få utväxling på sina insatser. Jag är övertygad om att det är så vi skapar ett levande och effektivt stödsystem över tid.

Hermes Holm

Som kreativ chef på byråer som Edelman och Weber Shandwick har stödsystemet för innovation och forskning alltid varit tilltalande för mig. Genom Ymner har jag fått lära mig systemet på nära håll och över tid, och idéer som dykt upp under resan kan du nu se i Ymner. En sak jag har insett är att synergier mellan privat och offentlig finansiering är avgörandeför att säkra ett starkt innovations- och forskningsklimat för framtiden.

Erik Stern

Med mina blandade erfarenheter från bland annat näringsliv, politik och forskningsfinansiering har jag upplevt ett stort behov av en plattform där olika aktörer inom innovation, forskning och entreprenörskap kan samlas och synkroniseras utan att bli likriktade. Jag tror att en nyckel till Sveriges starka innovationsförmåga är vårt breda disparata system bestående av en mångfald av aktörer med olika drivkrafter och incitament som agerar samtidigt. Jag vill genom Ymner bidra till svensk innovation genom ökad samverkan, bra data och ökad förståelse.

Rådgivare

Patricia G.Alfageme

Med min erfarenhet som produktchef inom tech stöttar jag teamet i utvecklingen av Ymner-plattformen, alltid med användarupplevelsen som prioritering.