stiftelse

5 juli-stiftelsen

Beskrivning

Stiftelsen ska ha till ändamål att i praktisk handling värna åsiktsfrihet och yttrandefrihet på Internet enligt FN:s resolution från den 5 juli 2012 och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Stiftelsen ska i linje med detta ändamål bedriva opinionsbildning, sprida kunskap i frågor om åsiktsfrihet, yttrandefrihet och integritet, främja mångfald och ett fritt åsiktsutbyte på Internet samt söka motverka de skadliga effekter som blir följden av att Internet-trafiken övervakas, registreras, lagras och blockeras. Stiftelsen ska även bedriva näringsverksamhet genom att tillhandahålla Internet-tjänster i Sverige och utomlands som syftar till att främja dessa mål.