stiftelse

1,6 miljonersklubbens insamlingsstiftelse för kvinnors hälsa

Beskrivning

Stiftelsens ändamål skall vara att öka kunskapen om kvinnors hälsa genom att, så långt resurserna tillåter, dels lämna stipendier och kontanta bidrag till vetenskapligt forskning och för spridande av information om kvinnors hälsa, dels sprida information om kvinnors hälsa i egen regi. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet direkt eller genom dotterbolag för att stödja stiftelsens verksamhet.