stiftelse

1916 års stiftelse

Beskrivning

Sådana departementets smärre utgifter, som icke kunna bestridas av hemliga medel eller utbetalas utan riksdagens medgivande.