stiftelse

A Buréns stipendiestiftelse

Beskrivning

Till flitiga, icke adliga studerande av Östgöta nation med företräde för släkting.