stiftelse

A Cronanders musikstiftelse

Beskrivning

Att användas till förmån för Akademiska kapellet.