stiftelse

A F Björnes minnesstiftelse

Beskrivning

Ränteavkastningen användes årligen för utdelning av lämpligt bokpremium till elev vid avgångsklassen vid någon av Själevads folkskolor eller därmed jämförlig skolform.