stiftelse

A F Regnells stiftelse för botaniskt resestipendium

Beskrivning

Resestipendier för botaniska studier utdelas vart femte år av biologiska sektionen efter förslag av en nämnd bestående av repr. för botanik, zoologi och farmakognosi med den till tjänsteår äldste prof. inom de botaniska ämnena som ordförande.