stiftelse

A F Regnells stiftelse för Zoologiska Institutionen

Beskrivning

Att den årligen upplupna räntan användes, sedan en tiondel af denna ränta lagts till kapitalet till inköp för Samlingarnes räkning af utländska helst ännu opreparerade naturalier.