stiftelse

A Grönwalls stiftelse för medicinens historia

Beskrivning

Fondens medel skall användas till driften av de medicinhistoriska museet vid Uppsala universitet. Fonden kan också användas för att stödja samarbete med andra museer och för att samla in material av medicin-historiskt intresse begränsat till Norden.