stiftelse

A Hoffmans stiftelse för understöd till behövande personer

Beskrivning

Stiftelsen ger understöd till behövande personer (främst änkor, familjer och ungdomar) tillhörande S:ta Clara församling och till behövande personer som tillhör dagbefolkningen i S:ta Clara församling och till behövande personer som tillhör familjeri vilka medlem tillhör, eller har tillhört, dagbefolkningen i S:ta Clara församling.Stiftelsens disponibla avkastninge skall – sedan minst 1/10 lagts till kapitalet – under påföljande år användas för stiftelsens ändamål.