stiftelse

A I Bobergs stipendiestiftelse

Beskrivning

Till behövande studerande av Upplands nation, som visat flit och framsteg i studierna.