stiftelse

A J Landström Donationsstiftelse

Beskrivning

Av stiftelsens avkastning skall sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, överlämnas till kommunens skolstyrelse att disponeras så att 4/5 utdelas som behovsprövade stipendier för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola i Vänersborgs kommun och att en femtedel utdelas som premier i slöjd och teknik till elever i den obligatoriska skolan.