stiftelse

A Johanssons stipendiestiftelse

Beskrivning

Till manlig nationsmedlem, som visar allmänna intressen och studerar antingen humaniora inom hum.sektionen – dock icke ortsnamnsforskning eller pedagogik – eller medicin eller juridik. Stipendiet avser icke hälsovård och absolut medellöshet giver icke något företräde till stipendiets erhållande.