stiftelse

A Karlssons stipendiestiftelse

Beskrivning

Till stödjande av medicinsk forskning med företräde för forskning med klinisk inriktning.