stiftelse

A N Sundbergs stipendiestiftelse

Beskrivning

1. Till behövande och flitig teol.studerande, dels av Stockholms, Upplands eller Gästrike-Häls. nation, dels av Göteborgs nation och dels av Värmlands nation.2. Till studerande som är antagen till forskarutbildningen för att avlägga fil.dr.-examen.