Tillgänglig finansiering
Sortera efter
Visa  

Resultat   433

Stöd till tekniska forskningsprojekt för rymdtillämpningar, 2023-T
Rymdstyrelsen
Öppna utlysningar
Projektbidrag för internationella forskningssamarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)
Vetenskapsrådet
Öppna utlysningar
Innovationer för hållbar mobilitet - För en klimatneutral framtid - våren 2023
Vinnova
Öppna utlysningar
Samarbete med Indien inom hälsa med fokus på AI-baserad digitalisering, biodesign eller cirkulär ekonomi
Vinnova
Öppna utlysningar
Samarbete med Indien - företagsdrivna forsknings- och innovationsprojekt 2023
Vinnova
Öppna utlysningar
Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom områdena hälsa, industri och mobilitet
Vinnova
Kommande utlysningar
Civilsamhällets lösningar för ett resilient samhälle - klimatanpassning och social resiliens
Vinnova
Öppna utlysningar
Stöd till forskningsprojekt inom rymd- och jordobservationsområdet, 2023-R
Rymdstyrelsen
Öppna utlysningar
Stöd till en karriärtjänst riktad mot rymdforskning, inklusive jordobservation, 2023-C
Rymdstyrelsen
Öppna utlysningar
Framtidens vårdsystem 2023
Forte
Öppna utlysningar
Stöd för forskningsprojekt inom Industrins energi- och klimatomställning och Industriklivet
Energimyndigheten
Öppna utlysningar
Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande
Formas
Kommande utlysningar
Eurostars höst 2023
Vinnova
Kommande utlysningar
Djurvälfärdsbefrämjande åtgärder
Formas
Kommande utlysningar
Experimentell utveckling inom regionala elektrifieringspiloter
Energimyndigheten
Öppna utlysningar
SIP LIGHTer - Lättviktsteknologier för cirkulära värdekedjor
Vinnova
Öppna utlysningar
Uppskalning av AI-lösningar hos kommuner och civilsamhälle
Vinnova
Öppna utlysningar
RJ Flexit 2023
Riksbankens Jubileumsfond
Öppna utlysningar
Internationell samverkansutlysning THCS 2023: framtidens vårdsystem
Vinnova
Öppna utlysningar
Språngbräda för smart policyutveckling 2023
Vinnova
Öppna utlysningar
Multilateral Eurekautlysning inom lättviktsteknik 2023
Vinnova
Öppna utlysningar
Urban omställning i Europa genom konst och design
Formas
Öppna utlysningar
Utvecklingsprojekt för ökat industriellt nyttiggörande av neutron- och synkrotronljusbaserade tekniker, 2023
Vinnova
Öppna utlysningar
The European Capital of Innovation Awards Rising 2023
EU
Öppna utlysningar
The European Capital of Innovation Awards iCapital 2023
EU
Öppna utlysningar
Call on Centres Of Excellence For Exascale HPC Applications
EU
Öppna utlysningar
Etablering av program inom Impact Innovation: finansiering av programkontor
Vinnova
Kommande utlysningar
Sök MRC MedPrev – centrum för medicinsk primärprevention
SSF
Öppna utlysningar
Future Mobility - innovationssamarbeten mellan Sverige och USA
Vinnova
Öppna utlysningar
Ansök om elkostnadsstöd för elintensiva företag
Energimyndigheten
Öppna utlysningar