Tillgänglig finansiering
Sortera efter
Visa  

Resultat   466

I-NERGY Second Open Call for Developing new services on top of existing technologies.
EU
2nd Open Call - Looking for low-tech SMEs to improve their products, services, or value chains with AI!
EU
Boosting awareness raising for mainstream enterprises to work with social enterprises ( towards a ‘buy social’ business to business market).
EU
Stärk näringslivets kompetensförsörjning i Övre Norrland
Tillväxtverket
Stärk grön omställning och bekämpa klimat­förändringar
Tillväxtverket
Främja förnybar energi
Tillväxtverket
Utveckla färdigheter för smart specialisering i Östra Mellansverige
Tillväxtverket
Insatser för förbättrad infra­struktur inom Övre Norrland
Tillväxtverket
Utveckla smarta energisystem i Småland och Öarna
Tillväxtverket
Främja övergången till en cirkulär ekonomi
Tillväxtverket
Nu kan du bidra till ett mer energi­effektivt Östra Mellansverige
Tillväxtverket
Finansiering till kompetens­försörjning och entreprenörskap
Tillväxtverket
Stärk nyttan av digitalisering i Övre Norrland
Tillväxtverket
Bredbandsutveckling i Mellersta Norrland
Tillväxtverket
Öka nyttan av digitaliseringen i Östra Mellansverige
Tillväxtverket
Utveckla forskning, innova­tioner och ny teknik i Småland och Öarna
Tillväxtverket
Främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin
Tillväxtverket
Bidra till ökad innovations­kraft i Östra Mellansverige
Tillväxtverket
Utveckla smarta energisystem, smarta nät och smart energilagring
Tillväxtverket
Bidra till en cirkulär ekonomi i Skåne-Blekinge
Tillväxtverket
Utveckla innovations­förmågan i Skåne-Blekinge
Tillväxtverket
Hållbar omställning i näringslivet via cirkulär ekonomi
Tillväxtverket
Bidra till utveckling av infra­struktur i Mellersta Norrland
Tillväxtverket
Främja energi­effektivisering i Skåne-Blekinge
Tillväxtverket
Kompetensbehov och arbetssätt inom smart specialisering
Tillväxtverket
Främja förnybar energi i Skåne och Blekinge
Tillväxtverket
Utveckla företags konkurrenskraft i Östra Mellansverige
Tillväxtverket
Stärk övergången till en cirkulär ekonomi i Småland och Öarna
Tillväxtverket
Utveckla smarta energisystem, nät och energilagring
Tillväxtverket
Främja övergången till en cirkulär ekonomi
Tillväxtverket