Hitta finansiering

Utlysningar

223

Innehåller utlysningar från myndigheter och organisationer för:

Innovation och forskning.
Verksamheter i alla skeden.
Tidsbegränsade projekt.

Stiftelser

15 096

Innehåller stiftelser, fonder, stipendier och projektmedel för:

Forskning och sociala initiativ.
Icke-vinstdrivande syften.
Verksamhetsutveckling.

Investerare

211

Innehåller privat kapital, riskkapital och ängelnätverk för:

Utveckling och tillväxt.
Starta, skala och växa.
Finansiering mot ägarandel.

Övriga

124

Innehåller verifieringsmedel, tävlingar, acceleratorer och inkubatorer för:

Idéer och innovation.
Individer och verksamheter.
Testa, verifiera och utveckla.

Resultat   223

Sortera efter
Visa  
Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen
Deltar din organisation i ett EU-projekt eller i ett flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen? Vill ni samarbeta med aktörer från länderna i EU:s Östliga partnerskap och Ryssland? Läs vidare för att få reda på hur ni kan få stöd att skapa och utveckla nätverk mellan länderna i Sveriges närområde.
Svenska Insititutet
Projektbidrag för internationella samarbeten inom kvantteknologi (QuantERA)
Har du frågor om utlysningen? Förhandsinformation om utlysningen finns på QuantERA:s webbplats. Vi kan inte ge mer information förrän utlysningen öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail. Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.
Vetenskapsrådet
ERC STARTING GRANTS
Scope: Objectives The ERC Starting Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are starting their own independent research team or programme. Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal. Size of ERC Starting Grants Starting Grants may be awarded up to a maximum of EUR 1 500 000 for a period of 5 years. The maximum size of the grants is reduced pro rata temporis for projects of a shorter duration. (This does not apply to ongoing projects). Additional funding up to EUR 1 000 000.can be requested in the proposal to cover the following eligible costs when these are necessary to carry out the proposed work: (a) "start-up" costs for Principal Investigators moving to the EU or an Associated Country from elsewhere as a consequence of receiving the ERC grant and/or (b) the purchase of major equipment and/or (c) access to large facilities and/or (d) other major experimental and field work costs, excluding personnel costs. Additional funding is not subject to pro rata temporis reduction for projects of shorter duration. All funding requested is assessed during evaluation. Profile of the ERC Starting Grant Principal Investigator The Principal Investigators shall have been awarded their first PhD at least 2 and up to 7 years prior to 1 January 2021. Cut-off dates: PhD awarded from 1 January 2014 to 31 December 2018 (inclusive). The eligibility period can be extended beyond 7 years in certain properly documented circumstances. A competitive Starting Grant Principal Investigator must have already shown the potential for research independence and evidence of maturity, for example by having produced at least one important publication as main author or without the participation of their PhD supervisor. Applicant Principal Investigators should also be able to demonstrate a promising track record of early achievements appropriate to their research field and career stage, including significant publications (as main author) in major international peer-reviewed multidisciplinary scientific journals, or in the leading international peer-reviewed journals of their respective field. They may also demonstrate a record of invited presentations in well-established international conferences, granted patents, awards, prizes, etc. For further information, please see the ERC Work Programme 2021.
EU (H2020)
Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden: Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods.
Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet? Adresserar din idé också hur uppkoppling, delning och automation kan bidra till mer miljövänliga och effektiva transportsystem? I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet för människor och gods.
Vinnova
Skolmåltiden och systemdemonstration
Systemet som omger våra offentliga måltider och skolmåltider utgör en viktig del av det större livsmedelssystemet. För att utforma hur framtidens skolmåltidssystem kan se ut och fungera görs en satsning på systemdemonstration.
Vinnova
Klimatneutrala städer 2030 2.0 efterlyses
Vill du bidra till att vi kan uppnå klimatneutrala städer redan år 2030? Nu kan du söka stöd för projekt som kan förstärka och accelerera klimatomställning i städer på ett sätt som bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser.
Energimyndigheten
Landsbygder och regional utveckling
Det behövs mer kunskap om förutsättningarna för att människor ska kunna bo, leva, verka och arbeta på ett hållbart sätt i hela landet. En forskningsbaserad kunskapsutveckling kan stärka och tydliggöra regionernas och landsbygdernas förutsättningar att bidra till hållbar utveckling. I förlängningen leder sådan kunskapsutveckling till stärkta möjligheter för att främja näringslivsutveckling, och sysselsättning, men också till ökad kunskap om jämställdhet och andra sociala perspektiv kopplat till landsbygdsutveckling och regional utveckling.
Formas
Utlysning för Nordic Energy Outlooks Nordic Energy System Research Programme (NEOs)
Utlysningen syftar till att skapa samarbete mellan aktörer som forskar kring nordiska energisystem. 
Energimyndigheten
Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2021
Erbjudandet ger småföretag en möjlighet att stärka kompetensen i företaget genom att anlita en extern person under projektperioden. Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden. Kunskapen och kompetensen som den externa personen tillför ska överföras till företaget och finnas kvar efter projektavslut. Ett exempel är att den regulatoriska eller kliniska kunskapen hos företaget stärks. Avsikten är inte att finansiera befintlig personal.
Vinnova
Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin - Småland och Öarna
Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar återhämtning av ekonomin under och efter pandemin. Utlysningen riktar sig till kommuner, lärosäten och företagsfrämjande aktörer som har goda relationer med företagen i Småland och på Öland och Gotland.
Tillväxtverket
Sök finansiering till affärsutvecklings­checkar inom React-EU
Nu kan regionalt utvecklingsansvariga aktörer ansöka om finansiering till affärsutvecklings­checkar och administrativt stöd. Stödet ska gå till insatser som stärker företagens förmåga att internationalisera, digitalisera och ställa om mot en grön ekonomi.
Tillväxtverket
Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin - Östra Mellansverige
Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar återhämtning av ekonomin under och efter pandemin. Utlysningen riktar sig till kommuner, lärosäten och företagsfrämjande aktörer som har goda relationer med företagen i Östra Mellansverige.
Tillväxtverket
Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin - Skåne Blekinge
Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar återhämtning av ekonomin under och efter pandemin. Utlysningen riktar sig till kommuner, lärosäten och företags­främjande aktörer som har goda relationer med företagen i Skåne och Blekinge
Tillväxtverket
SIP-IoT Internet of Things - Enskilda projekt 2021
SIP-IoT Internet of Things - Enskilda projekt 2021
Vinnova
Språngbräda för smart policyutveckling
Vi riktar oss till offentliga organisationer som vill använda innovativa arbetssätt i utvecklingen av policyer, regelverk eller styrmedel. Ni erbjuds kunskapsstöd och feedback på ert uppslag för smart policyutveckling. Syftet är att stödja offentliga organisationer att få bästa möjliga start på ett tänkt projekt inom smart policyutveckling.
Vinnova
Spetskompetensattraktion till innovationsmiljöer 2021
Spetskompetensattraktion till innovationsmiljöer 2021
Vinnova
Bidrag till offentliga organisationer för att nyttja coworking och hybridarbete
Denna utlysning riktar sig till offentliga organisationer som vill nyttja konceptet för coworking, utrymmena och tillhörande tjänster. Medlen kan användas för att reducera avgifter för att nyttja coworking och därtill kopplat lärande om hybridarbete. På det sättet sänks eventuella ekonomiska trösklar för nyttjande av konceptet och utrymmena.
Vinnova
Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin - Stockholm
Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar återhämtning av ekonomin under och efter pandemin. Utlysningen riktar sig till, Region Stockholm, kommuner, företagsfrämjande aktörer, kluster- och innovationsmiljöer, lärosäten, branschorganisationer och övriga aktörer som har en regionalt etablerad funktion i det företagsfrämjande systemet i region Stockholm.
Tillväxtverket
Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin - Mellersta Norrland
Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar återhämtning av ekonomin under och efter pandemin. Utlysningen riktar sig till kommuner, lärosäten och företagsfrämjande aktörer som har goda relationer med företagen i mellersta Norrland
Tillväxtverket
InfraSweden2030 - Enskilda projekt 2021
InfraSweden2030 - Enskilda projekt 2021
Vinnova
SSF Industridoktorand 2021!
Samarbete mellan industri och akademi är viktigt för spridning av kunskap och teknik i samhället. Därför satsar Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, 30 miljoner kronor på industridoktorander. Bidraget löper under utbildningstiden för doktoranderna och ska resultera i en doktorsexamen. SSF räknar med att bevilja 12 projekt, med upp till 2,5 miljoner kronor vardera. Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. Doktoranden ska under bidragsperioden bedriva forskning och vara till minst 80 procent anställd vid ett företag, samt ha två handledare, en vid lärosätet och en vid företaget. Pengarna ska täcka medel för forskning och forskarutbildning. Lärosätet måste vara svenskt. Sista ansökningsdag är den 25 maj 2021 kl 14:00. Mer information och fullständig utlysningstext finns på SSF:s hemsida. Tidigaste projektstart planeras till den 1 december 2021, och ej senare än 30 juni 2022. Hämta utlysningstexten här! Hämta pressmeddelandet här! För ytterligare information kontakta: Forskningssekreterare Åsa Jansson, asa.jansson@strategiska.se, 073-358 16 72 Kommunikationschef Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson@strategiska.se, 073-358 16 67
SSF
Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin i Övre Norrland
Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar återhämtning av ekonomin under och efter pandemin. Utlysningen riktar sig till regioner, kommuner, företagsfrämjande aktörer, klusterorganisationer, lärosäten branschorganisationer och övriga aktörer som har en roll i det företagsfrämjande systemet i Övre Norrland.
Tillväxtverket
Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin
Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar återhämtning av ekonomin under och efter pandemin. Utlysningen riktar sig till kommuner, lärosäten och företagsfrämjande aktörer som har goda relationer med företagen
Tillväxtverket
Förstudie om avancerad och innovativ digitalisering
Förstudie om avancerad och innovativ digitalisering med syfte att undersöka nuläget samt behovet av infrastruktur och test, demo och tjänsteutveckling kopplade till digitalisering.
Vinnova
Särskilda insatser inom digitalisering
Särskilda insatser inom avancerad och innovativ digitalisering.
Vinnova
Bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning
Nu kan kommuner söka bidrag för att bedriva kommunal energi- och klimatrådgivning under åren 2021–2022. Ansökningsperioden stänger den 15 mars 2021 kl. 12.00. Ett beviljat beslut om bidrag kommer att gälla från och med 1 januari 2021.
Energimyndigheten
Kompetenscentrum stöd till SMF 2021-2022 inom Hållbar Precisionshälsa
Kompetenscentrum stöd till SMF 2021-2022 inom Hållbar Precisionshälsa
Vinnova
Kompetenscentrum stöd till SMF 2021-2022 inom Digital Omställning
Kompetenscentrum stöd till SMF 2021-2022 inom Digital Omställning
Vinnova
Hållbara matsystem – metoder och arbetssätt 2021
Initiativ som syftar till metodutveckling och testar nya arbetssätt.
Vinnova
Innovationer för ett hållbart mobilitetssystem - enskilda ansökningar - 2021
Innovationer för ett hållbart mobilitetssystem - enskilda ansökningar - 2021
Vinnova