Utlysningar

Design för cirkularitet av biobaserade produkter, komponenter och material inom BioInnovation

Utlysare

Vinnova

Öppnar

Nov 23 2021

Stänger

Mar 29 2022

Beskrivning

Vi finansierar projekt som ökar andelen biobaserade produkter, komponenter och material designade med anpassad livslängd för cirkulära flöden. Syftet är en ökad värdeskapande och resurseffektiv användning av biobaserade material och minskad användning av fossila råvaror.