Utlysningar

Hypotesprövning och innovationsupphandling inom offentlig sektor Steg 1 - BioInnovation

Utlysare

Vinnova

Öppnar

Nov 23 2021

Stänger

Sep 06 2022

Beskrivning

I det här erbjudandet stödjer vi upphandlande organisationer som vill genomföra en innovationsupphandling med potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Erbjudandet är uppdelat i 2 steg. I steg 1 finns två ansökningsperioder.