Utlysningar

Utlysning 9 inom Batterifondsprogrammet

Utlysare

Energimyndigheten

FINANSIERING

60 miljoner kronor

Stänger

Jan 26 2022

Beskrivning

Du som forskar om batteriåtervinning eller om batterier för elsystems- och fordonstillämpningar är välkommen att söka stöd inom Batterifondsprogrammets nionde utlysning.