Utlysningar

RJ Forskningsinitiering 2022

Utlysare

Riksbankens Jubileumsfond

Öppnar

Nov 24 2021

Beskrivning

Sammanfattning Område: humaniora och samhällsvetenskap Söks av: enskild forskare med svensk anknytning Ansökningsbelopp: minst 50 000 kronor Ansökningsperiod: fortlöpande Beslut fattas: fortlöpande cirka 6 gånger om året.