Utlysningar

RJ Forskningsinitiering 2022

Utlysare

Riksbankens Jubileumsfond

Öppnar

Nov 24 2021

Beskrivning

RJ Forskningsinitiering är avsedd för att initiera aktiviteter som ska leda fram till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Sammanfattning

  • Område: humaniora och samhällsvetenskap
  • Söks av: enskild forskare med svensk anknytning
  • Ansökningsbelopp: minst 50 000 kronor
  • Ansökningsperiod: fortlöpande
  • Beslut fattas: fortlöpande cirka 6 gånger om året.