Utlysningar

Bidrag till gästföreläsningar, projekt och evenemang vid utländska lärosäten med svenskundervisning

Utlysare

Svenska Insititutet

Stänger

Jun 06 2022

Beskrivning

Du som är svensklärare vid ett av de universitet eller högskolor med svenskundervisning utanför Sverige som Svenska institutet samarbetar med och vår kontaktperson kan söka bidrag för gästföreläsningar, studieresor, projekt och evenemang.