Utlysningar

Säkra hållbar metall- och mineralförsörjning

Utlysare

Vinnova

Öppnar

May 12 2022

Stänger

Nov 10 2022

Beskrivning

Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar för globala samhällsutmaningar. I denna utlysning finansierar vi kortare förstudier, full-skaliga innovationsprojekt och pilot- och demoprojekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i forsknings- och innovationsagendan för hållbar gruv-drift och metallutvinning.