Utlysningar

Metalliska material - Programövergripande utlysning 2022

Utlysare

Vinnova

Öppnar

May 17 2022

Stänger

Sep 13 2022

Beskrivning

Detta är utlysning nummer 22 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Genom denna utlysning finansieras projekt som har potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammets mål men som inte har passat in i programmets närmast föregående utlysningar.