Utlysningar

Stöd till nordiska projekt

Utlysare

Svenska Insititutet

Stänger

Oct 16 2022

Beskrivning

Universitet i världen kan söka bidrag för nordiska samarbetsprojekt för att att främja intresset för Nordens språk, litteratur och kultur och för att öka intresset för Norden som region.