Utlysningar

Ansök om elkostnadsstöd för elintensiva företag

Utlysare

Energimyndigheten

Öppnar

Mar 06 2023

Stänger

Apr 17 2023

Beskrivning

Stöd som lämnas enligt förordning 2023:66 om elkostnadsstöd till vissa särskilt drabbade företag riktar sig till företag i hela Sverige som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022.