Utlysningar

Future Mobility - innovationssamarbeten mellan Sverige och USA

Utlysare

Vinnova

Öppnar

Mar 14 2023

Stänger

Nov 30 2023

Beskrivning

Har du en idé om hur vi kan stärka samarbetet mellan aktörer i Sverige och USA inom mobilitetsområdet? I det här erbjudandet vill vi främja partnerskap, samverkan och kunskapsutbyte för hållbar mobilitet. Med hållbar mobilitet avses aktiviteter som möjliggör förflyttningar av människor och gods som är effektiva, hälsosamma och klimatneutrala, samt tillgängliga för alla..