Utlysningar

I magen och inte i soptunnan – åtgärder för minskat matsvinn

Utlysare

Formas

Öppnar

Mar 22 2023

Stänger

May 18 2023

Beskrivning

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs och hamnar inte på tallriken. Matsvinn uppstår i hela livsmedelssystemet. Störst mängd livsmedelsavfall uppstår i hushållen. Varje år slänger vi cirka 15 kg ätbar mat per person i Sverige. Det försvagar livsmedelssystemets resurseffektivitet, när det gäller till exempel markanvändning, insatsvaror, kapitalförsörjning, energiförbrukning och arbetskraft. Genom att öka kunskapen om människors förhållningssätt och beteenden gällande matsvinn samt utveckla förädlingen av livsmedel i industri och tillverkning, kan tillgången på högkvalitativa livsmedel öka, och belastningen på miljön samtidigt minska. Mer av maten bör i högre grad hamna i magen och mätta fler människor.