Utlysningar

Internationell samverkansutlysning THCS 2023: framtidens vårdsystem

Utlysare

Vinnova

Öppnar

Mar 15 2023

Stänger

Jun 20 2023

Beskrivning

Vinnova finansierar i detta erbjudande svenskt deltagande i den första internationella utlysningen inom det europeiska partnerskapet Transforming Health and Care Systems (THCS) med fokus på framtidens vårdsystem (Healthcare of the Future). Erbjudandet syftar till att fylla kunskapsluckor och stödja genomförandet av innovativa lösningar som ska bidra till att bättre organisera framtidens vård- och omsorgssystem med fokus på förebyggande och individanpassad vård. Utlysningen ska särskilt främja en bättre integrering och kontinuitet i vården, inklusive vård på distans när så är önskvärt/möjligt. Stöd till svenskt deltagande sker genom ett samarbete mellan Forte och Vinnova.