Utlysningar

POA2: Öka möjligheten till ett inkluderande arbetsliv för alla i Västsverige

Utlysare

Europeiska Socialfonden

FINANSIERING

A2A

Öppnar

Nov 18 2022

Stänger

Mar 20 2023

Beskrivning