Utlysningar

RJ Forskningsinitiering 2023

Utlysare

Riksbankens Jubileumsfond

Öppnar

Nov 20 2022

Beskrivning

RJ Forskningsinitiering syftar till att stödja aktiviteter som ska leda fram till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Sammanfattning 

  • Område: humaniora och samhällsvetenskap 
  • Söks av: enskild forskare med svensk anknytning 
  • Ansökningsbelopp: minst 50 000 kronor 
  • Ansökningsperiod: fortlöpande 
  • Beslut fattas: fortlöpande cirka 6 gånger om året.