Utlysningar

FLAG ERA III, Joint Transnational Call 2023 (grafen-området)

Utlysare

Vinnova

Öppnar

Mar 10 2023

Stänger

Jun 01 2023

Beskrivning

Utlysningen avser internationellt samarbete för behovsstyrd forskning inom 2D material. Utlysningen sker via det europeiska samverkansprogrammet FLAG-ERA III där Vinnova har avsatt budget inom delutlysning "Graphene - Applied research and innovation"