Utlysningar

Språngbräda för smart policyutveckling 2023

Utlysare

Vinnova

Öppnar

Mar 13 2023

Stänger

May 31 2023

Beskrivning

Vi riktar oss till offentliga organisationer som vill använda innovativa arbetssätt i utvecklingen av policyer, regelverk eller styrmedel. Ni erbjuds kunskapsstöd och feedback på ert uppslag för smart policyutveckling. Syftet är att stödja offentliga organisationer att få bästa möjliga start på ett tänkt projekt inom smart policyutveckling.