Utlysningar

Urban omställning i Europa genom konst och design

Utlysare

Formas

Öppnar

Feb 22 2023

Stänger

Apr 25 2023

Beskrivning

Building Transformation Capacities, BTC-ENUTC 2023 Additional Call är den andra utlysningen inom programmet ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC. Åtta forskningsfinansiärer från sju europeiska länder satsar totalt cirka 4 miljoner euro för att finansiera forsknings- och innovationsprojekt som vill bidra till urban omställning genom konst och design. Formas och Energimyndigheten utlyser totalt cirka 1 miljon euro för svenska aktörer. Utlysningen bjuder in forskare, kommuner, företag, civilsamhälle, aktörer inom konstnärlig verksamhet och andra relevanta intressenter för att i transnationella konsortier söka medel för hur urban omställning kan ske genom konstnärlig verksamhet. Utlysningen har tre teman som projekten kommer arbeta med: Experimenterande och samskapande för en vacker och hållbar urban framtid Omställning för hållbara städer Inkluderande, beboliga och gröna omgivningar Ansökan sker via den internationella utlysningens verktyg, och utvärderingssprocessen genomförs i ett steg av en internationell expertpanel. Svenska sökande som blir rekommenderade finansiering kommer att bjudas in till Energimyndighetens ansökningssystem, och projekten kommer att pågå i två år. Fullständig utlysningstext finns på den internationella utlysningens webbplats. För mer information och ansökan, besök Joint Programming Initiative Urban Europes webbplats . Utlysningen är den andra inom ENUTC där Formas har huvudansvaret för ledning och genomförande. ENUTC ingår i det europeiska samarbetet Joint Programming Initiative Urban Europe. Mer information Utlysningen öppnar 22 februari 2023 Urban lunch talk om konst och design samt efterföljande internationellt informationsmöte, 27 februari kl. 12–13.30 Internationellt matchmakingmöte, 6 mars kl. 13–13.45 Nationellt informations- och matchmaking-möte, 28 mars kl. 14–16 Utlysningen stänger 25 april 2023 Beslut sker hösten 2023