Utlysningar

Utveckla lösningar för att bygga upp omställningskapacitet genom konst och design

Utlysare

Energimyndigheten

FINANSIERING

Cirka 10 miljoner kronor

Öppnar

Feb 28 2023

Stänger

Apr 25 2023

Beskrivning

Vill du bidra till utvecklingen inom urban omställning i Europa genom konst och design? Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i utlysningen inom det europeiska samarbetsprogrammet ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC). Energimyndigheten och Formas tillsammans med Viable Cities utlyser cirka 10 miljoner kronor till svenska aktörer.