Utlysningar

Utvecklingsprojekt för ökat industriellt nyttiggörande av neutron- och synkrotronljusbaserade tekniker, 2023

Utlysare

Vinnova

Öppnar

Mar 14 2023

Stänger

Sep 12 2023

Beskrivning

Vinnova vill bidra till ökad förståelse, förmåga och kapacitet kring hur analystekniker baserade på neutronspridning respektive synkrotronljus kan svara mot industriella och samhälleliga behov, så som utveckling eller förbättring av nya material, läkemedel eller industriella processer. Erbjudandet medger användning av alla typer av experimenttid/stråltid som erbjuds av såväl svenska MAX IV som neutron- och synkrotronljusanläggningar utanför Sverige. För fullständig information se Utlysningstexten.