riskkapital

+Cap

Beskrivning

PlusCap är ett litet investeringsföretag med fokus på startups i tidiga skeden. Detta innebär att företaget har potential att ha en djup positiv inverkan på världen. Vi investerar inte bara i världens bästa startups utan också i de bästa startupsen för världen. De syftar till att multiplicera den positiva effekten vi kan ha genom att inspirera andra kapitalleverantörer att fokusera på nystartade effekter. Företaget startades 2018 då de tre grundarna såg en möjlighet kopplad till deras ömsesidiga intresse för hållbarhet eftersom det saknas kapital och kunskap i sådd-stadiet för hållbarhetsfokuserade startups.