privat riskkapital

AB Traction

Beskrivning

AB Traction är ett private equity-företag som specialiserar sig på buyouts, PIPES och omstruktureringar. Det investerar i offentliga och privata företag. I privata företag investerar företaget i turnaround-projekt, rekonstruktioner, management-buy-outs och buy-ins. I offentliga företag garanterar det ny-emissioner i företag. Det fokuserar inte på någon specifik bransch och investerar i alla sektorer. Företaget använder sina investeringar genom försäljning av eget kapital. Företaget gör balansräkningsinvesteringar. AB Traction grundades 1974 och är baserat i Stockholm, Sverige.