privat riskkapital

Ackra Invest

Beskrivning

Ackra Invest AB är ett riskkapital- och private equity-företag som specialiserat sig på investeringar i sen venture, tillväxtkapital och turnaround. Företaget har ingen sektorspreferens och försöker investera i små och medelstora företag baserade i norra regionen i Sverige. Det ger inte lån eller investerar inte i sådd- eller uppstartsfas. Företaget tar minoritetsandelar, mellan 10 procent och 49 procent och investerar mellan 1 miljon SEK (0,13 miljoner dollar) och 8 miljoner kronor (1,02 miljoner dollar). Det investerar i eget kapital eller konvertibla lån och kan utföra saminvesteringar. Företaget försöker lämna sina investeringar inom sju år. Ackra Invest AB grundades 2005 och är baserat i Skellefteå, Sverige.