statligt riskkapital

Almi Invest

Beskrivning

ALMI Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska företag med spännande, skalbara affärsmodeller och motiverade entreprenörer. ALMI Invest består av sju, regionbaserade riskkapitalfonder, alla med lokala kontor och erfarna lokala investeringschefer. Vi hanterar totalt 1 miljard kronor. Till skillnad från de flesta riskkapitalister kan vi investera i ett brett spektrum av företag. Ett starkt team av entreprenörer, en skalbar affärsmodell och en initial inkomstström är viktigare än affärsområde när vi investerar. Vår första initiala investering är vanligtvis 2-4 miljoner kronor. Under en investerings livstid kan summor på upp till 10 miljoner kronor satsas. Vi syndikerar alltid med en investeringspartner, en annan riskkapitalist eller ängelinvestor, från Sverige vilket innebär att vi i en nyemission eller konvertibel obligation kan förvärva högst 50 procent av aktierna. ALMI Invest grundades 2009 av ALMI Företagspartner tillsammans med regionala investerare. Hälften av vårt kapital kommer från EU:s strukturfonder som står för en investering på 500 miljoner kronor. De andra 50 procenten kommer från regionala investerare och ALMI Företagspartner. Avkastningen vi genererar återinvesteras, vilket innebär att ALMI Invest är det som kallas Evergreen Fund.