riskkapital

Atomico

Beskrivning

Investerar i disruptiva teknikföretag från serie A och framåt.