riskkapital

Backstage Invest

Beskrivning

Backstage är ett familjeägt och finansierat riskkapitalföretag som främst investerar i onoterade skandinaviska entreprenörsföretag. Investeringarna sker vanligtvis i tidigt skede och de skapar värde genom att bidra med kunskap och kontakter inom områden som affärsutveckling, strategi, finansiering, marknadsföring och internationell expansion. Backstage ägs och förvaltas av Tilander-familjen.