riskkapital

Baseload Capital

Beskrivning

Baseload Capital är en specialiserad investeringsenhet som investerar i värmekraft. De arbetar globalt med målet att ge värmekraftsoperatörer finansiella verktyg för att bygga och driva förnybara värmekraftverk.