riskkapital

Blibros AB

Beskrivning

Blibros är ett investeringsbolag baserat i Stockholm och Singapore. Vi investerar i tillväxtföretag som ingår i den digitala omvandlingen eller ändrar etablerad affärslogik. Blibros har en bred och djup erfarenhet av att styra, driva och expandera företag internationellt. Att växa med Blibros innebär att få kontakt med resurser och ny kompetens i nära samarbete.