riskkapital

Blueyard Capital

Beskrivning

Investerar i dataintensiva användarcentriska företag.