riskkapital

BrainHeart Capital

Beskrivning

BrainHeart Capital är ett investeringsföretag som specialiserat sig på investeringar i sådd, tidigt skede, mellan-skede, sent skede och uppköp. Företaget investerar vanligtvis i industriella applikationer, innovativa rösttjänster, trådlös bredbandsindustri och wi-fi. Inom de industriella applikationerna investeras främst i trådlös teknik, övervakning, positionering, kabelbyte, inlämnande av information och kontroll. Företaget investerar vanligtvis i den skandinaviska regionen. Företaget kan investera i företag utanför Skandinavien men aldrig som huvudinvesterare. De föredrar att ha en styrelseplats i sina portföljbolag. De vanligaste investeringarna är finansiering i första och andra rundan med en initial investering på 20 MSEK (2,72 USD) och 50 MSEK (6,82 USD). BrainHeart Capital grundades 2000, och är baserat i Stockholm.