privat riskkapital

7DD

Beskrivning

7DD är ett icke-tidsbegränsat investeringsbolag som grundats och drivs baserat på entreprenörsandan kultur och värderingar i Sjuhäradsregionen; närvaro, handlingskraftighet, problemlösning och resurseffektivitet. Grundarna av 7DD är en kombination av professionella investerare, entreprenörer och företagsbyggare som arbetar tillsammans för att attrahera, investera i och växa ledande företag i partnerskap med likasinnade entreprenörer. Vi investerar i bra bolag med tillväxtfokus, stor utvecklingspotential och möjlighet att bidra till ett bättre samhälle. Vi tror på entreprenörskap som drivkraft och företag som är eller har en ambition att bli branschledande genom att aktivt utveckla teknik, produkter, tjänster och lösningar som möter framtidens behov. Vi investerar alltid tillsammans med engagerade entreprenörer eller en bolagsledning som söker en ägarpartner för att ta nästa steg.