Hitta finansiering

Utlysningar

223

Innehåller utlysningar från myndigheter och organisationer för:

Innovation och forskning.
Verksamheter i alla skeden.
Tidsbegränsade projekt.

Stiftelser

15 096

Innehåller stiftelser, fonder, stipendier och projektmedel för:

Forskning och sociala initiativ.
Icke-vinstdrivande syften.
Verksamhetsutveckling.

Investerare

211

Innehåller privat kapital, riskkapital och ängelnätverk för:

Utveckling och tillväxt.
Starta, skala och växa.
Finansiering mot ägarandel.

Övriga

124

Innehåller verifieringsmedel, tävlingar, acceleratorer och inkubatorer för:

Idéer och innovation.
Individer och verksamheter.
Testa, verifiera och utveckla.

Resultat   124

Sortera efter  
:agile Nordic Accelerator
: agile Nordic är en accelerator för nystartade företag inom energisektorn som drivs av energiföretaget E.ON. Programmet ligger i Malmö, den tredje största staden i Sverige, som anses vara en av de bästa städerna i Nordeuropa för att starta ett företag. Vi erbjuder såddbidrag på upp till 30 000 euro för nystartade företag som deltar i vårt acceleratorprogram. Detta är strukturerat som en konvertibel anteckning. De utvalda nystartningarna kommer också att få ett kontor i det kreativa navet Minc, starthuset i Malmö. Våra mentorer i världsklass, med erfarenhet av att bygga framgångsrika startups, kommer att vägleda dig på vägen. Du kommer också att få stöd från E.ONs energiexperter med värdefull branschinsikter. Vi använder en bred definition av energisektorn så så länge du på något sätt kan relatera till energi är vi intresserade. Förnybara, smarta energilösningar, hållbarhet, cleantech, smarta hem, anläggningshantering, logistik, digitalisering, IoT och försäljning är några exempel på de områden som vi är intresserade av.
Accelerator
Alfred Nobel Science Park
Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. En motpart med just den kunskap som krävs för att ta din blivande produkt, forskning eller framtida tjänst till nästa nivå. Vi på Alfred Nobel Science Park ger dig bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.
Inkubator
Almi Blekinge
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Dalarna
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Gotland
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Gävleborg
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Halland
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Jämtland
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Jönköping
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Kalmar
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Kronoberg
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Norrbotten
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Skåne
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Stockholm
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Sörmland
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Uppsala
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Värmland
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Västerbotten
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Västernorrland
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Västmanland
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Västra Götaland
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Örebro
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Almi Östergötland
Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis utvecklingsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. Medelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Almi kan bevilja max 100 000 kr till företag och 25 000 till privatpersoner.
Idéutveckling
Antler
Antler är en startgenerator som gör det möjligt för världens mest exceptionella människor - oavsett bakgrund - att bygga globala företag från grunden. Som grundare måste du vara på plats för den första fasen av programmet. Det är en intensiv, men väldigt rolig och givande tio veckor när team bildas och idéer skapas. För programmets andra fas, i cirka fyra månader, kan och bör du vara belägen där det är mest meningsfullt för att bygga ditt företag. Alla deltagare får ett individuellt bidrag under programmets första fas för att göra det möjligt för dem att fokusera heltid på att bygga sina produkter. Valda team får en pre-seed-investering från Antler och fortsatt stöd under programmets andra fas.
Accelerator
Arantus
De bolag Arantus investerar i får mer än en finansiell partner. Vi påbörjar en gemensam resa där ditt bolag får tillgång till mentorer som lärt sig allt om vad som krävs för att lyckas som startup. Du får även tillgång till tusentals aktieägare som kommer att kunna ge ditt bolag värdefulla synpunkter och vara intresserade av att just ditt företag ska lyckas. Har du en stark affärsidé, tveka inte att skicka din ansökan redan idag.
Gräsrotsfinansiering
Arctic Business Accelerator
I vår accelerator hjälper vi dig att förbättra din idé och affärsmodell under ett antal workshops kombinerat med eget arbete. Vi baserar accelerationsfasen på Lean Startup-metodiken. För att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om hur du tar nästa steg med din idé. Du får insikt i hur ta utveckla din affärsplan för att nå nästa steg med oss, vår inkubator där du kan växa snabbare. Vi ger dig tillgång till en innovativ miljö, där du kan träffa andra kreativa och engagerade människor som är på samma resa som du är.
Accelerator
Arctic Business Incubator
I vår inkubator arbetar vi med dig för att växa ditt företag till ett framgångsrikt, innovativt och exporterande företag. Genom inkubatorn får du och ditt team personlig rådgivning från våra erfarna affärsrådgivare under upp till 2 år. Du kommer att få en investering från ett Angel-investerare som hanteras av oss (300 000 SEK).
Inkubator
Atrinova
Möjligheterna i inkubatorn är många och vi anpassar processen utifrån just din situation. Processen från idé till företag skapas tillsammans med dig utifrån de resurser och behov som finns. Står du för idén, modet, viljan och kraften så har vi verktygen för att du ska kunna lyckas med din affärsidé. Vi arbetar för att identifiera och utveckla affärsidéer och entreprenörer till nya företag med tillväxtpotential, genom coachning, expertrådgivning, kontakter till kapital och erbjuder en kreativ tillväxtmiljö i anpassade kontorslokaler. Företagsinkubatorn är också en stödfunktion till test- och demonstrationsplattformen där affärsutvecklingsstöd kan erbjudas.
Inkubator
Bizmaker Accelerator
Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan SCA, IBM, Processum och BizMaker. Hit antas lovande företag från hela Sverige som vill skala upp sina skogliga innovationer och bidra till en mer hållbar framtid. Vi erbjuder ett intensivt program med fokus på att nå internationella marknader. Acceleratorn ger utvalda startups tillgång till branschspecialister, avancerade teknikplattformar, nätverk och nya samarbetsmöjligheter.
Accelerator
Bizmaker Inkubator
Business Incubator stöttar dig på resan – från affärsidé till lönsamt företag – med målet att du ska nå ut på större marknader. Vi värderar mod och handlingskraft högt. I gengäld erbjuder vi dig konkreta verktyg och en genomarbetad process för din resa som företagare.
Inkubator