accelerator

:agile Nordic Accelerator

Beskrivning

: agile Nordic är en accelerator för nystartade företag inom energisektorn som drivs av energiföretaget E.ON. Programmet ligger i Malmö, den tredje största staden i Sverige, som anses vara en av de bästa städerna i Nordeuropa för att starta ett företag. Vi erbjuder såddbidrag på upp till 30 000 euro för nystartade företag som deltar i vårt acceleratorprogram. Detta är strukturerat som en konvertibel anteckning. De utvalda nystartningarna kommer också att få ett kontor i det kreativa navet Minc, starthuset i Malmö. Våra mentorer i världsklass, med erfarenhet av att bygga framgångsrika startups, kommer att vägleda dig på vägen. Du kommer också att få stöd från E.ONs energiexperter med värdefull branschinsikter. Vi använder en bred definition av energisektorn så så länge du på något sätt kan relatera till energi är vi intresserade. Förnybara, smarta energilösningar, hållbarhet, cleantech, smarta hem, anläggningshantering, logistik, digitalisering, IoT och försäljning är några exempel på de områden som vi är intresserade av.