accelerator

Antler

Beskrivning

Antler är en startgenerator som gör det möjligt för världens mest exceptionella människor - oavsett bakgrund - att bygga globala företag från grunden. Som grundare måste du vara på plats för den första fasen av programmet. Det är en intensiv, men väldigt rolig och givande tio veckor när team bildas och idéer skapas. För programmets andra fas, i cirka fyra månader, kan och bör du vara belägen där det är mest meningsfullt för att bygga ditt företag. Alla deltagare får ett individuellt bidrag under programmets första fas för att göra det möjligt för dem att fokusera heltid på att bygga sina produkter. Valda team får en pre-seed-investering från Antler och fortsatt stöd under programmets andra fas.